سه ملوان روس در سواحل بنین ربوده شدند

منابع خبری از ربوده شدن سه ملوان روس در سواحل کشور آفریقایی بنین خبر دادند.

سرویس خبری