الجعفری: ماهیت گروه تروریستی النصره با تغییر نام عوض نمی‌شود

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: ماهیت گروه تروریستی النصره با تغییر نام این گروه، تغییر نمی کند.

سرویس خبری