جاش ارنست: ما اختیارات زیادی درباره تحریم های ایران داریم

سخنگوی کاخ سفید مدعی شد واشینگتن اختیارات زیادی درباره تحریم های ایران دارد.

سرویس خبری