جنتیلونی: 2017 می تواند سال شکست قطعی داعش باشد

وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: 2017 می تواند سال شکست قطعی داعش در سرت، موصل و رقه باشد.

سرویس خبری