محاکمه همسر نتانیاهو به اتهام سوء استفاده از امکانات عمومی

همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اتهام سوء استفاده از امکانات عمومی محاکمه می شود.

سرویس خبری