جیمز ماتیس به عنوان نامزد وزارت دفاع دولت ترامپ معرفی شد

رئیس جمهور منتخب آمریکا جیمز ماتیس را به عنوان نامزد تصدی وزارت دفاع انتخاب کرد.

سرویس خبری