جریمه سنگین ۲ پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان

رقم های تعیین شده برای پرداخت جریمه به دلیل نقض حقوق شهروندی در کشورهای مختلف با ایران نشانگر فاصله فاحش اهمیت موضوع نزد قانونگذاران این کشورهاست.

سرویس خبری