وقتی آمریکا از کاهش رنج مردم سوریه استقبال می کند!

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: از هر تلاشی برای کاستن از رنج مردم سوریه استقبال می کنیم!