توصیه‌هایی برای پیشگیری از مسمومیت کودکان

مدیر داروئی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به مهمترین عوامل مسمومیت در کودکان گفت: والدین باید درباره عواملی که سبب ایجاد مسمومیت در کودکان می‌شود آموزش ببینند.