استقبال اصولگرایان از پیشنهاد رئیس دولت اصلاحات

هنوز هم خیلی اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان بر این باورند که تنها راه حل ریشه کن کردن، مشکلات ریشه‌ای در کشور چون فسادهای سازمان‌یافته، با گفت‌وگوی مشترک میان دو جریان و همچنین فعالیت مضاعف نهادهای مدنی حل خواهد شد

سرویس خبری