بی‌خبری نیمی از مبتلایان به دیابت از بیماری‌شان

نیمی از مبتلایان به دیابت از بیماری شان بی خبر هستند.