تصاویر/ پیروزی ایرانجوان بوشهر مقابل صدرنشین

شوک تغییر مربی برای قرمزپوشان خوش یمن بود و شاگردان مفتخر، سپیدرود رشت به عنوان صدرنشین لیگ آزادگان را شکست دادند.

سرویس خبری