تمدید تحریم ها بی اعتمادی به آمریکا را به فضای مجازی آورد

پس از تصویب طرح تمدید تحریمها علیه کشورمان در سنای آمریکا، کاربران در شبکه های اجتماعی به طور گسترده به آن واکنش نشان دادند.