عکس/ ختم شهدای زوار ایرانی انفجار شهر حله عراق در بغداد

مراسم ختم شهدای زوار ایرانی که در شهر حله عراق در اربعین امسال در انفجار تروریستی به شهادت رسیده بودند عصر پنجشنبه با حضور روحانیون و علمای دینی اهل سنت ، رهبران و شخصیت های سیاسی، سران عشایر ،نظامیان و اقشار مختلف مردم اعم از شیعه و سنی ،از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسجد الزویه در محله کراده بغداد برگزار شد.