کمترین توجه در برنامه ششم توسعه به بهره گیری از ظرفیت دریا شده است

گفتگوی ویژه خبری امشب 11 آذر ماه با حضور مدیرعامل توسعه صنایع دریایی کشور، عضو کمیسیون صنایع مجلس و فعال بخش خصوصی با موضوع اقتصاد دریا محور، فرصت ها و چالش ها پخش شد.