دیدار تیم های والیبال عمران ساری و بانک سرمایه

دیدار تیم های والیبال عمران ساری و بانک سرمایه با برتری ۳ بر ۲ بانک سرمایه در ساری به پایان رسید.