زولا: دیگو کاستا به خوبی دروگباست

جانفرانکو زولا، اسطوره باشگاه چلسی، معتقد است که دیگو کاستا می تواند به اندازه دیدیه دروگبا برای آبی ها تاثیرگذار باشد.

سرویس خبری