۶ کشته در تصادف مرگبار ال‌‌۹۰ و پژو ۴۰۵

تصادف مرگبار ال‌‌۹۰ و پژو ۴۰۵/ ۶ نفر کشته شدند