يوروپل از انهدام يک شبکه بسيار گسترده جرائم سايبری خبر داد

پلیس اتحادیه اروپا از انهدام یک شبکه گسترده جرائم سایبری خبر داد که در 180 کشور جهان فعالیت داشت.