بالا رفتن سن ازدواج و بارداری سبب تشدید آندومتریوز میشود