مدیر بخش لوازم خانگی ال جی به عنوان مدیرعامل این کمپانی انتخاب شد

مدیر بخش لوازم خانگی ال جی به عنوان مدیرعامل این کمپانی انتخاب شد

پس از انتخاب جو سئونگ جین به‌عنوان مدیرعامل کمپانی ال جی، هدایت بخش‌های موبایل و لوازم سرگرمی خانگی نیز با نظارت کامل وی صورت خواهد گرفت.