مدیر بخش لوازم خانگی ال جی به عنوان مدیرعامل این کمپانی انتخاب شد