رویترز: اوباما طرح تمدید تحریم ایران را امضا می کند

خبرگزاری انگلیسی رویترز امروز(پنجشنبه) پس از تصویب طرح تمدید تحریم های ایران برای ده سال آینده از احتمال امضای این مصوبه توسط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خبرداد....

سرویس خبری