فیلم / تولد نوزادی با وزن بیش از ۵کیلوگرم در لاهیجان