مهدوی کیا، سفیر فوتبال پایه آسیا+عکس

پیشکسوت فوتبال کشورمان به عنوان سفیر فوتبال پایه آسیا در مراسم بهترین های قاره کهن حضور یافت.

سرویس خبری