افتتاح بزرگترین کارخانه تولید اسید سیتریک خاورمیانه با حضور نعمت زاده - خراسان رضوی