افتتاح بزرگترین کارخانه تولید اسید سیتریک خاورمیانه با حضور نعمت زاده - خراسان رضوی

عصر امروز بزرگترین کارخانه اسید سیتریک خاورمیانه با ظرفیت تولید 20هزار تن در سال توسط وزیر صنعت ، معدن و تجارت در جوین خراسان رضوی افتتاح شد .

سرویس خبری