پس از تصویب طرح تحریم‌های ایران در سنا چه می‌شود؟

احتمال وتوی این طرح از سوی اوباما ضعیف است.

سرویس خبری