مراسم یادبود باشکوه برای کشته‌شدگان چاپه‌کوئنزه

سرویس خبری، مراسم یادبود باشکوه برای کشته‌شدگان چاپه‌کوئنزه

سرویس خبری