رای قاطع نمایندگان سنای آمریکا به تمدید تحریمهای ایران!

قانونگذاران مجلس سنای آمریکا با 99 رأی موافق و بدون رأی مخالف طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کردند.