با این اقدام، روزهای نکبتبار ارتش اسرائیل کلید خورد!

ده ها نفراز نظامیان صهیونیست ضمن امتناع از حضور در یگان زرهی ارتش این رژیم اعلام کرده اند که حاضرند به زندان بروند اما در این یگان فعالیت نکنند.­
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ آذر