جوایز بهترین های آسیا، مهدوی‌کیا مجری مراسم شد + تصاویر