جو متشنج از نیمکت صبا به داخل زمین منتقل شد / نقش جابر انصاری و محسن کریمی مثال زدنی است

کارشناس فوتبال کشورمان اعلام کرد: «صبا نه تنها بازی مالکانه نکرد بلکه مثل بازی جام حذفی هنوز انتقال از حمله به دفاعشان ضعیف است و در این بازی ادامه داشت.»

سرویس خبری