7 کشته و 3 زخمی در تصادف جاده فارس

سرویس خبری، 7 کشته و 3 زخمی در تصادف جاده فارس