ماهینی مدافع میانی پرسپولیس برابر ماشین

این عکس شاید به تمام سوالات حول مدافع میانی پرسپولیس در دیدار برابر ماشین سازی پاسخ دهد.