توضیحات ساکت الهامی درباره درگیری شدید با کادر فنی استقلال

هفته 12 لیگ برتر خلیج فارس فصل 96-95