دردسرهایی اسکناس پنج پوندی

همشهری آنلاین: بانک انگلستان در پی افزایش اعتراض‌ها اعلام کرد مواد سازندۀ اسکناس‌های پنج پوندی را تغییر می‌دهد.