دوری سه ماهه هافبک آرسنال از میادین

سانتی کاسورلا، ستاره اسپانیایی آرسنال، به دلیل مصدومیت از ناحیه قوزک پا، برای سه ماه از میادین دور خواهد بود.

سرویس خبری