روايت رهبر انقلاب از ايثار بزرگ حضرت علی برای حفظ جان پیامبر + فیلم

فیلمی از روايت رهبر انقلاب از ايثار بزرگ حضرت علی(ع) برای حفظ جان پیامبر(ص) در واقعه ليلة المبيت را می بینید.