اپل برای رقابت با گوگل و بهبود سرویس نقشه خود از پهپاد استفاده می کند

سرویس خبری