اپل برای رقابت با گوگل و بهبود سرویس نقشه خود از پهپاد استفاده می کند

اپل برای رقابت با گوگل و بهبود سرویس نقشه خود از پهپاد استفاده می کند

بلومبرگ اعلام کرده است که اپل در نظر دارد برای بهبود سرویس نقشه‌ی خود و همچنین کاهش فاصله با گوگل، از پهپاد استفاده کند.

سرویس خبری