مسئولان پرسپولیس نباید برای جذب بازیکن اصرار و تمنا کنند