آمار کشته های پیشمرگه در عملیات موصل

سرویس خبری، آمار کشته های پیشمرگه در عملیات موصل