درمان سرطان با گیاهان/طب سنتی به تومورها شبیخون می‌زند