آلمان‌ها روسیه را جز سه شریک خارجی اصلی کشورشان می‌دانند

سرویس خبری