آلمان‌ها روسیه را جز سه شریک خارجی اصلی کشورشان می‌دانند

نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از آن است که شهروندان آلمانی، روسیه را به عنوان یکی از سه شریک برتر خارجی کشورشان محسوب می‌کنند.

سرویس خبری