دیدار ویسی با شاگردان سابق(عکس)

عبدالله ویسی در فرودگاه تهران با شاگردان سابقش دیدار کرد.

سرویس خبری