ائتلاف آمریکایی ۵۴ غیرنظامی سوری و عراقی را به خاک و خون کشید