ائتلاف آمریکایی ۵۴ غیرنظامی سوری و عراقی را به خاک و خون کشید

ائتلاف آمریکا مسئولیت مرگ پنجاه وچهار غیرنظامی دیگر را در سوریه و عراق پذیرفت.
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ آذر