کویت: تصمیمات اوپک در وین تاریخی است

وزیر دارایی و سرپرست وزارت نفت کویت روز پنجشنبه از توافق اوپک در نشست وین برای کاهش تولید یک میلیون و 200 هزار بشکه ای نفت استقبال کرد و این تصمیم را تاریخی و مثبت دانست.