بهترین بازیکن سال آسیا مشخص شد

بازیکن تیم ملی امارات به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا در سال 2016 انتخاب شد.