بازار پی سی تا ۲۰۲۰ ثبات پیدا می‌کند

بازار پی سی تا ۲۰۲۰ ثبات پیدا می‌کند

گزارش جدید IDC نشان از این دارد که روند کاهش عرضه‌ی رایانه‌های شخصی به بازار کندتر خواهد شد و این موضوع نشان از بهبود نسبی بازار دارد.