شاهکار بازیکن دیپورتی پرسپولیس؛ هت تریک و نقره داغ کردن برانکو و دایی