رونالدینیو و ریکلمه، آماده بازی برای چاپه کوئنزه

رونالدینیو و خوان رومن ریکلمه، ستاره های سابق فوتبال برزیل و آرژانتین، قصد دارند برای باشگاه چاپه کوئنزه بازی کنند.