استعفای فرکی در کنفرانس خبری بعد از بازی با استقلال خوزستان

هفته 12 لیگ برتر خلیج فارس فصل 96-95